A biorezonancia fogalma és felhasználása a gyógyításban  
 


A hagyományos fizika felfogása - hogy az anyag önálló, független részekből áll - a rendszerelmélet, a kvantumfizika és a modern elméleti fizika eredményei óta tarthatatlan dogmává vált.
Ma már tudjuk, amit a régiek mindig is tanítottak nekünk, hogy minden mindennel összefügg, ami kicsiben, az nagyban, ami kint, az bent. Minden egy nálánál nagyobb rendszer része.
Finoman hangolt működési szabályszerűségek mozgatják az összes résztvevőt a természetben. Ezek a szabályzók az anyag kettős természete alapján működnek, miszerint az anyagnak, mint a fénynek is, részecske és elektromágneses hullám természete is van.
Tehát a szervezetünknek is van egy inkább anyagi természetű szabályzó rendszere, ez az ideg-hormonális-immun rendszer. Valamint van egy, inkább a sejtek elektromágneses tevékenységéből is fakadó szabályzó rendszere, a lelki-szellemi (pszichés) működésünk.
Az hogy ezek a szabályzó rendszerek optimálisan működjenek bizonyos alapfeltételeknek, kell teljesülnie. A makro rendszer a Földünk alaprezgése egy ilyen alapfeltétel, amit Winfrid Schumann mért és írt le először 1952-ben. Ez a Schumann hullámként is ismert jelenség a földfelszín, az ionoszféra és a nap által keltett elektromágneses rezgésekből származik és befolyásolja az idegrendszer, a hormonális rendszer, de még a psziché működését is.
Ezt a 7,83 Hz frekvenciát mesterségesen állítják elő az űrhajósok részére, hogy egészségesek tudjanak maradni. Az emberi agy alfa hullámhosszának is, amely az alvás ébrenlét határán mérhető a hippocampusban, éppen ez a frekvencia határa (7-10Hz). A Schumann hullámok által gerjesztett térben él és függ a Föld minden élőlénye. Ez a tér kapcsolja össze az összes teremtett élőlényt, kialakítva egy kölcsönös függőségi viszonyt, melyből az ember sem vonhatja ki magát.
A makróról térjünk át most a mikró rendszerre.
Minden molekulára jellemző egy elektromos töltöttség, minden folyamat mozgással, energia leadással, felvétellel jár. Ezeknek a folyamatoknak a révén, állandó az elektromágneses tér változása a sejtek körül. Ez a gerjesztet elektromágnesesség alkalmas arra is, hogy a sejtjeink kommunikáljanak társaikkal és a szabályzó központokkal (idegi központok, hormonális központok). Ez a kommunikáció kétirányú a sejttől kifelé és a sejt felé is. A külső makro környezet is hasonló elektromágneses hullámok tarka szövevénye, mely környezeti hatásként éri a mikro rendszert, a sejtjeinket.
Ezeknek a kölcsönhatásaitól függ a sejtek jó léte és a mi jó érzésünk, egészségünk.
Ezeknek a folyamatoknak a pillanatnyi állapota tehát jellemzi az egészség vagy betegség állapotát, azaz hogy milyen a harmónia foka az emberben. Ez műszeresen mérhető és az összesített állapotnak megfelelően műszerrel, vagy egyéb módszerekkel pl. homeopátia befolyásolhatóak is.
Műszeresen, a károsnak ítélt hullámformák kiolthatóak, a jó hullámok felerősíthetőek. Ezek hatásai azonban nagyon átmenetiek, bizonytalanok. Tartósabb eredményt lehet elérni a helyesen megválasztott nagy intenzitással és információval rendelkező a teljes diszharmóniát (nem csak egy szerv baját) lefedő homeopátiás szer bevételével.
Tudnunk kell, hogy mindenképpen foglalkozni kell a legerőteljesebb elektromágneses jeladóval, az emberi tudattal is. A gondolat ereje semmi mással ki nem váltható, a gondolkodásban bekövetkezett változások semmi mással nem helyettesíthetőek.