Tudat és kvantumfizika  
 


David Bohm aki Einstein tanítványa volt a világot két részre osztotta.
Az öt érzékkel és az elménkkel tapasztaltató a realitás explicit világára, ahol a tárgyak, dolgok látszólag egymástól függetlenül léteznek.

A másik egy téren és időn túli dimenzió, egy olyan rend, ahonnan minden megnyilvánulhat, ahonnan minden keletkezik és visszatér. Ez a sík a végtelen lehetőségek közvetlenül nem tapasztalható birodalma. Ezen a síkon keresztül, a számunkra tapasztalt valóságsíkban lévő látszólag különálló dolgai össze vannak kapcsolódva, és minden mindennel összefügg. Ez az implicit sík, amely holografikusan rejti minden részletében az Egészet. Ebből a hétköznapi realitásaink úgy jönnek elő, mint a jéghegyek az óceánból, melyek a vízszint alatt összeérnek és egységet képeznek. Itt az észlelő vagyis az alany, és az észlelet vagyis a tárgy még egy.
Ez az implicit sík a megnyilvánult világnak a kvantummechanikai ősállapota.

Ez a magyarázat megfelel az emberi szervezet holisztikus értelmezéséhez is.
Az ember egy komplex bioelektromágneses mező, melyet az implicit renddel kölcsönhatásban lévő elektromágneses potenciálok, egyfajta információs mezőként működve hoznak létre. Az információs mezőből a potenciálok impulzusai, anyagi és egyéb elektromágneses folyamatokban nyilvánulnak meg.
Ezek a potenciálmezők mérhető fizikai hatásokat produkálnak, amiket idegvezetést és limfocita növekedést mérő kísérletekben igazoltak.
Ezen mezők működése magyarázza az energiagyógyítás, a pszihikus parajelenségek, telepátia, telemetria telekinézis stb. jelenségeit.

A tudatkutatásban jelenleg tért nyerő felfogás, hogy a tudat nem a gondolatok gyűjteménye, hanem egy dinamikusan jelenlévő egész jellegű óceán, amelyben történik a tudati folyamatok, gondolkodás, érzelmek, elképzelések, emlékezés, álom. Ezzel a mezővel vagyunk egyénenként adó-vevő kapcsolatban. A hangoltságtól függően tudunk innen részinformációkat fogni.
Karl Pribram (70-es évek eleje) ezt úgy fogalmazta, egy koherens biofotonmező közvetít a tudat és az agysejtek között. A Nobel-díjas Sir John Eccles (1977) írja a tudat az agytól függetlenül létező. Énünk az agyat használja hardverként, hogy az anyagi világra, a testre hatni tudjon.
Pribram ilyen alapon kvantum- neurodinamikai kutatásokba kezdett, ahol megállapították, hogy az agyi folyamatok kvantumpotenciálok és biofotonok alapján szerveződnek.
Jelenleg az általános mezőelmélet az, mely minden fizikai, pszichikai, szellemi állapotot ennek a mezőnek a lokális mezőállapotainak tart. Ez az alapja az energia gyógyításnak.
A tudat és annak anyagi megnyilvánulása a fizikai test között hierarchikus felépítésű szintekbe rendeződött szabályzó rendszerek vannak.

  1. fiziológiai, biokémiai szabályzás a sejtek homeosztázisának fenntartása érdekében.
  2. a szervezet egészének regulációs működése, finom hangolása az idegrendszer, hormonrendszer, immunrendszer és a kötőszöveti alapregulációs rendszerrel.
  3. finomenergiák, potenciálok, skalárhullámok bioinformációs rendszere, meridiánok, csakra energia, sugárenergiák
  4. implicit szint, az egyesült mezőből történő transzperszonális szabályozás.

Mindig a magasabb szint szabályozza az alacsonyabban lévőt, így a zavarok is magasabb síkokról (kauzálsík) íródnak át az alacsonyabb síkra. A szellemi, lelki zavarok nyilvánulnak meg fizikai szinten, a betegségek formájában. Először, mint energetikai zavar, majd fiziológiai-biokémiai szinten megnyilvánuló tünet.
Az energetikai gyógyítás a legfelsőbb szinteken képes betegség megelőző tevékenységet végezni.
Az eddigi kutatások megerősítik, hogy a jövőben a gyógyítás hangsúlya áthelyeződik a fizikai test tüneti kezeléséről az ember finomenergetikai szabályzó működésének gyógyítására.
A kvantumbiológiai kutatások és eredmények teremtik meg az alapját az ősi, jellemzően keleti medicina és a nyugati technika függő medicina modern házasságának, melyet most a kvantum-medicina juttat el a betegekhez.