Az asztrológia és a keresztény vallás  
 


Az asztrológia Európában a keresztény középkorban tekintélyes tudománynak számított. A pápáknak kiváló asztrológusok álltak szolgálatukra, akik maguk is magas rangú papok voltak.

Az 1270-es években Regensburgi Berthold a híres egyházi szónok, ferences rendi szerzetes, asztrológiai szónoklatokat is tartott. Albertus Magnus (1193-1270) német dominikánus szerzetes és tanítványa Aquinói Szent Tamás (1225-1274) tanulmányokat írtak a csillagok befolyásáról az emberi élet folyására.

A pápák közül II. Szilveszter (990-1003), XIX János (1020-1032) és II. Gyula (1503-1513) pápák behatóan tanulmányozták az asztrológiát. VII. Kelemennek és III. Pálnak udvari asztrológusa volt. Regiomontanus (Johannes Müller) (1436-1476) tudós, egyetemi tanárt, aki Mátyás királynak udvari asztrológusa volt, IV Sixtus pápa nevezte ki regensburgi püspökké.

V Sixtus (1585-1590) intézményesen támogatta az asztrológiát. A XVI. században a milánói és mantovai egyetemeken asztrológia tanszék működött.

Placidus de Titis (1603-1668) itáliai szerzetes által kidolgozott asztrológiai házszámítási módszer ma is az asztrológusok által leggyakrabban használt eljárás.

Jean-Baptiste Morin de Villefranche (Morinus 1583-1656) Richelieu bíboros udvari asztrológusa, az orvostudományok doktora volt és a párizsi egyetem matematika tanára. Fő műve a 26 kötetes "Astrologia Gallica". Ő volt legnagyobb hatással a mai asztrológiára.

A világ minden fejlett vallása, így a kereszténység is tele van asztrológiai vonatkozásokkal. Csak egy példa a keresztény vallásból, amit minden templomban láthatunk: a négy evangélista szimbóluma az oroszlán, bika, angyal és a sas az asztrológiai Oroszlán, Bika, Vízöntő és Skorpió, azaz a szilárd jegyek képviselői. Mert "szilárdak" voltak, az ő evangéliumuk tudott az idők folyamán megmaradni.
De hozhatnánk más példákat is, pl. Keresztelő Szent János, akit a Puszták Oroszlánjának neveztek: születésnapját az Oroszlán jegyben ünnepeljük. Szűz Mária születésnapját a Szűz jegyben, Jézus születésnapját pedig a Bak jegyben, mert ő a "betlehemi hercegecske", és az asztrológiában a Bak a herceg szimbólumát hordozza. Övé a nyitott korona.

A mai keresztény egyház egyes tagjai nem fogadják el az asztrológiát, de ez nem változtat a fent bemutatott tényeken. Az elítélő hozzáállás legtöbbször az asztrológiáról való téves elképzeléseken alapul.

E helyen is szeretném megjegyezni, hogy az asztrológia nem jóslás, mert a jövő az egyén szabad akaratán és személyes döntésein alapul.

Az egyéni szabad akarat viszont az asztrológia szerint csak az egyetemes, Isten által megszabott keretek között érvényesülhet. A szabad akarat tehát az Isten által kínált lehetőségek közül való választás szabadsága.

Az asztrológia nem vallásellenes, hiszen éppen arra alapozódik, hogy a Világmindenséget, és benne minden létezőt áthatja egy felsőbb erő, egy egyetemes törvényszerűség, és a csillagok ennek az egyetemes, Isteni törvénynek a mutatói. A csillagok nem "okoznak", csak "jeleznek", mert "amint fent úgy lent". "Való igaz, hamisság nélküli és teljességgel bizonyos, hogy ami lent van, teljességgel megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, teljességgel megfelel annak, ami lent van, hogy az Egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsuk."
-Hermész Triszmegisztosz -

Laus Deo!